Các tin tức trong ngày 19/11

0
6
Hôm nay có tin tức quan trọng liên quan đến các đồng tiền tệ chính như sau :
7:30 am:
Thay đổi việc làm của Úc : tăng 178.8k việc làm, tác động tốt đến đồng đô la Úc.
Tỷ lệ thất nghiệp của Úc cũng giảm xuống còn 7.0%
8:30 pm :
Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của Canada : Tạo việc làm là một chỉ số quan trọng hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể