Số liệu công bố của các tin tức ngày 18/11

0
6
Hôm thứ 4 có số liệu quan trọng liên quan đến các đồng tiền tệ được công bố như sau :
Chỉ số giá tiêu dùng của Canada : tăng 0,4% lớn hơn dự báo, tác động tốt đến đồng đô la Canada.