Số liệu công bố của các tin tức ngày 19/11

0
3
Hôm thứ 5 có số liệu quan trọng liên quan đến các đồng tiền tệ được công bố như sau :
7:30 am:
Thay đổi việc làm của Úc : tăng 178.8k việc làm, tác động tốt đến đồng đô la Úc.
Tỷ lệ thất nghiệp của Úc cũng giảm xuống còn 7.0%
8:30 pm :
Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của Canada : giảm 79,5k việc làm. Tuy giam nhưng có cải thiện so với kỳ trước, tác động tích cực đến đồng đô Canada.