Số liệu công bố của các tin tức thứ năm ngày 28/1

0
48

Cuộc họp FOMC

Trong cuộc họp FOMC , Fed một lần nữa khẳng định chương trình mua tài sản của mình. Điều này có nghĩa rằng trong tương lai gần DXY cũng khó có thể tăng cao được. DXY đã tăng lên gần mức đỉnh 91 và sau đó lại giảm điểm. Kịch bản hôm nay sẽ canh bán xuống với USD trong bối cảnh DXY đã giảm mạnh vào đầu giờ sáng nay.

Hôm nay thứ năm, chúng ta đã thông qua thông tin quan trọng từ FOMC. Ngày hôm nay vẫn còn một số tin tức đáng chú ý về GDP của Mỹ.

8:30 PM:

USD. Advanced GDP q/q

Chỉ số cũ (33.4%).

Chỉ số dự đoán (4.2%).