Ebook – Bí Quyết Thành Công Của Henry Ford

0
330

 

Lời nói đầu

Trong lịch sử, không có nhiều công ty có ảnh hưởng đến nền văn minh nhân loại lớn như Công ty ô tô Ford. Chính kỹ sư cơ khí Henry Ford đã dẫn dắt một nhóm nhân tài sáng lập ra doanh nghiệp sản xuất ô tô với phương thức và quy mô sản xuất lớn, đưa cả thế giới công nghiệp vào thời kỳ hiện đại,...

Nguồn: Jude FX (Sưu tầm)

Tải về Ebook: Bí Quyết Thành Công Của Henry Ford

Tải thêm Sách miễn phí:  Tại đây

Xem thêm: