Xu hướng thị trường | File pdf

0
528
Xu hướng thị trường chỉ đơn giản là khả năng thị trường đi lên hay xuống. Khi giao dịch chúng ta luôn đặt câu hỏi là thị trường khả năng sẽ tăng hay giảm.
Trả lời được câu hỏi đó tức là chúng ta đã giải quyết được một nửa công việc trước khi đặt lệnh giao dịch, phần còn lại là chúng ta đặt lệnh ở đâu, như thế nào và thời điểm nào mà thôi. Xác định xu hướng thị trường quyết định đến thành bại của chúng ta trong giao dịch. Nếu bạn thành thạo trong việc đánh giá xu hướng thị trường và làm sáng tỏ từng hoàn cảnh của hành động giá thì bạn có vô số cách để giao dịch có lợi nhuận trong thị trường này.
Tuy nhiên không dễ để trả lời câu hỏi xu hướng thị trường đang như thế nào chỉ bằng cách quan sát một cách chủ quan và định tính. Bởi vì thị trường luôn thay đổi liên tục và nhiều lúc chúng ta cảm nhận như cái biểu đồ trước mắt luôn đánh lừa chúng ta. Nhưng đừng đổ lỗi cho nó. Chúng ta là một phần của thị trường và không có lựa chon nào khác ngoài việc phải chấp nhận nó. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải thích nghi, phải đi theo thị trường, thị trường trả lợi nhuận cho ta như một ông chủ trả lương cho công nhân vậy. Cho nên hãy một mực tuân theo thị trường mà đừng bắt thị trường phải theo chúng ta vì điều đó là không thể………..
Đọc trực tiếp:

Tải File: Xu hướng thị trường

Tải sách miễn phí:Tại đây

Xem thêm